محمدعلی اسدی، رئیس شورای هماهنگی مواد مخدر استان تهران سخنان رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد این‌که زمان دسترسی به مواد مخدر ۶ دقیقه شده است را رد کرد و گفت: «بر اساس تحقیقات میزان دسترسی به مواد مخدر ۵۸ دقیقه است». اسدی افزود در تهران یک‌هزار زن معتاد متجاهر و ۱۵ هزار مرد معتاد متجاهر در استان تهران وجود دارد مراکز نگه‌داری معتادان یک‌هزار نفر کمبود ظرفیت دارند. براساس آمار شورای مواد مخدر در سه‌ماهه اول سال نسبت به سه ماه سال گذشته افزود: میزان کشفیات مواد مخدر ۳ درصد و میزان دستگیری‌ها ۱۰ درصد افزایش داشته است. تولید شیشه و هروئین ۱۰ درصد کاهش داشته که دلیل آن افزایش لابراتوارهای تولید شیشه در افغانستان عنوان شده است. قیمت مواد شیشه ۴۹ درصد کاهش یافته است، قبلاً کیلویی ۱۰۰ میلیون بود و اکنون ۳۰ میلیون.