گروهی از کارگران طرف قرارداد شرکت پیمانکاری رامپکو در پتروشیمی اروند، به تعویق پرداخت مطالبات‌شان از سوی شرکت پیمانکاری قبلی خود در پتروشیمی اروند اعتراض دارند. این کارگران که اغلب آنان بیش از ۱۰ سال سابقه کار دارند، تا پایان سال ۹۷ طرف قرارداد شرکت اَکشن در پتروشیمی اروند بودند اما با گذشت پنج ماه از پایان قرارداد هنوز حق مرخصی، سنوات و عیدی آنان پرداخت نشده است. یکی از کارگران گفته است پیگیری‌های آنها تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. کارگران از اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شرکت پتروشیمی اروند خواسته اند که پیمانکار را وادار به پرداخت مطالبات کارگران کنند. شرکت پتروشیمی اروند زیرمجموعه هولدینگ خلیج فارس در دهه ۸۰ تاسیس شده و تولیدکننده PVC است.