بریتانیا رهگیری نفتکش این کشور در خلیج فارس را تأیید کرد

سپاه ایجاد مزاحمت برای نفتکش بریتانیایی را تکذیب کرد. سخنگوی دولت بریتانیا اعلام کرد که لندن درخواست واشنگتن برای هرگونه حمایت را بررسی می‌کند.