خواست تبدیل قرارداد موقت به قرارداد دائم و استخدام مستقیم خواست عمومی کارگران پیمانی است. کارگران پیمانی صنعت نفت نیز از این قاعده مستثنی نیستند. چهارشنبه ۱۹ تیر در دو اقدام جداگانه در خوزستان، کارگران پیمانی پتروشیمی تندگویان و کارگران پیمانی سایت دو آغاجاری خواستار تبدیل وضعیت خود به استخدامی شدند. گروهی از کارگران پیمانی بندر ماهشهر (پتروشیمی تندگویان) روز چهارشنبه ۱۹ تیر با خواست استخدام در پتروشیمی دست از کار کشیدند و در محل شرکت تجمع کردند. کارگران خواستار آن هستند که مشابه برخی پتروشیمی‌های منطقه طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد آنان نیز اجرا شود. آن‌ها گفته‌اند که اگر قرار است کارگران پیمانکاری، همیشه پیمانکاری باقی بمانند، باید حداقل در زمینه مزایای رفاهی میان آنها با کارگران دائم برابری باشد. کارگران پیمانی بهره‌برداری نفت شماره دو آغاجاری در استان خوزستان نیز با نوشتن نامه از مسئولان خواسته‌اند به وضعیت شغلی آنان رسیدگی کنند. این نامه در کانال تلگرامی نیروهای پیمانکاری نفت منتشر شده است. کارگران در این نامه به وعده‌های زنگنه وزیر نفت اشاره کرده اند که اردیبهشت سال جاری وعده اجرایی شدن طرح طبقه‌بندی تا شهریور امسال را داد. آنها از وزیر نفت خواسته‌اند که به وعده خود عمل کند.