تلاش ظریف برای جلب مشارکت مردم در انتخابات با تکیه بر تحریم‌ها

وزیر خارجه ایران در همایشی در تهران گفت دو انتخابات در پیش روی اهمیت راهبردی دارد. به تعبیر ظریف: نرخ مشارکت بالا نشان می‌دهد که فشار حداکثری ترامپ سبب جدایی مردم از حاکمیت نشده.