روسیه نخستین محموله سامانه موشکی اس- ۴۰۰ را به ترکیه تحویل داد

مقام‌های وزارت دفاع ترکیه از تحویل نخستین بخش ازسامانه دفاع موشکی روسی اس- ۴۰۰  به ترکیه خبر دادند