یک مقام وزارت بهداشت از کاهش نرخ باروری در ایران خبر داد و گفت: طی سه دهه آینده یک سوم جمعیت ایران پیر خواهند شد. به گفته محمد اسماعیل اکبری، مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: طی ۳۰ سال آینده ۳۰ درصد از جمعیت ایران پیر خواهند شد، بنابراین باید برای افزایش نرخ باروری ایرانیان برنامه‌ریزی کرد. اکبری در گفت‌وگویی با ایسنا افزود: در اوایل انقلاب، جمعیت ضریب رشد بالایی پیدا کرد و در برخی استان‌ها نرخ رشد جمعیت‌ یا همان نرخ باروری کلی به حدود شش تا هفت می‌رسید اما طی سال‌های اخیر میزان باروری کلی، یعنی تعداد بچه‌هایی که یک خانم در سن باروری به دنیا می‌آورد، ‌کاهش پیدا کرده است. اکبری گفت در ایران سالانه قریب به یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می‌شود،اما از سوی دیگر نرخ باروری هم کاهش یافته و جمعیت به سمت پیری می‌رود و باید میزان جمعیت جوان را زیاد کرد. مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: در ایران سن بین ۶۰ تا ۶۳ سال به بالا را جزو گروه سالمند می‌آوردند که در این سنین افراد برخی از توانایی‌ها را به‌طور فیزیکی یا روحی از دست می‌دهند و دیگر جزو گروه مولد محسوب نمی‌شوند. اکبری همچنین از کاهش میزان ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج در ایران خبر داد و گفت: حال تاخیر در ازدواج منجر به تاخیر در باروری نیز می‌شود. در حال حاضر متوسط سن ازدواج در زنان ایرانی به ۲۴ سال و در مردان ایرانی نزدیک به ۳۰ سال رسیده است. و فرهنگ بی‌بچگی، دیربچگی و یا تک‌بچگی در کشور جا افتاده است که باعث رشد جمعیت می‌شود. بر اساس آمارهای موسسات بین المللی، نرخ رشد جمعیت ایران ۲۴. ۱ درصد است و دربین ۲۳۲ کشور از نظر رشد جمعیت جایگاه نودم را دارد.