بریتانیا ناوشکن دانکن را به خلیج فارس اعزام می‌کند

وزارت دفاع بریتانیا هنوز درباره شرکت در ائتلاف برای اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز به تصمیم نرسیده است. تنش با توقیف نفتکش ایران آغاز شد که مصرف داخلی هم پیدا کرده.