مسیر دشوار نیروهای اسد برای پیشروی در ادلب

چند وقتی است که مرزهای داخلی سوریه بین نیروهای دولتی و مخالفان تغییر نکرده اند، اما درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. نقش ترکیه و روسیه در این میان چیست؟