فساد ۵۰ هزار میلیاردتومانی در نظام پزشکی ایران

وزیر بهداشت گفته؛ نمی‌داند یک میلیارد دلار تجهیزات پزشکی کجا و چطور هزینه شده است.