بیانیه سه قدرت اروپایی در مورد حفظ برجام و لزوم ازسرگیری مذاکرات با ایران

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز اعلام کرد: «همین امروز آماده گفت‌و‌گو هستیم اما به شرط اینکه بر اساس منطق، عدالت و احترام متقابل باشد.»