تلاش اروپا برای حفظ برجام: هنوز دیر نیست

وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد که ایران یک سال با ساخت بمب هسته‌ای فاصله دارد. هدف وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل این است که راهی برای حفظ برجام بیابند.