به گزارش خبرگزاری هرانا دادگاه انقلاب اصفهان مهدی مقدری، عضو شورای شهر را به اتهام حمایت از تجمع اعتراضی معلمان و دفاع از حقوق زنان در مجموع به دو سال حبس تعزیری، دو سال انفصال از خدمات دولتی و عضویت در شورای شهر دو سال ممنوعیت از حضور در احزاب و فعالیت سیاسی و دو سال ممنوعیت از حضور در فضای مجازی محکوم کرد. شعبه ۱۹۹ دادگاه کیفری بهمن سال گذشته نیز مهدی مقدری را به دلیل توئیت‌های انتقادی درباره موضوعاتی مانند «انتقاد از رفتار نامناسب با سپنتا نیکنام و مینو خالقی»، «انتقاد از مدیریت دوره اصولگرایان در کشور و شهرداری اصفهان»، «انتقاد از محروم کردن زنان از دوچرخه‌سواری» و «انتقاد از فیلترینگ شبکه‌های مجازی» به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود. در آن زمان اطلاعات اصفهان از این عضو شورای شهر به دادگاه کیفری شکایت برده بود.