ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

«کودکی» میان آجرها

با آغاز تابستان، کارگران فصلی از نقاط مختلف ایران به همراه خانواده به کوره‌های آجرپزی همدان می‌روند و تا شروع پاییز به کار در آنجا مشغولند.

با آغاز تابستان، کارگران فصلی از نقاط مختلف ایران به همراه خانواده به کوره‌های آجرپزی همدان می‌روند و تا شروع پاییز در آنجا فعالیت دارند. زنان و کودکان کارگر در شرایطی نامطلوب در این کارگاه‌ها مشغول به کارند. از کار در کوره‌پزخانه به عنوان نماد کار سخت و طاقت‌فرسا یاد می‌شود.

[sliderpro id="804"]

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.