چین از آمریکا خواست در تحریم ایران تجدید نظر کند

وزارت خارجه چین با حمایت از برجام تلویحاً آمریکا را مقصر وقوع بحران دانست و از ایالات متحده خواست از اعمال فشار بر ایران دست بردارد.