موگرینی: اروپا فعلاً «مکانیسم ماشه» را فعال نمی‌کند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای اروپایی قصد ندارند تحریم‌ها علیه ایران را بازگردانند. موگرینی گفت برجام جایگزین ندارد.