بازار مسکن قفل شد

افت قیمت دلار در بازار آزاد با سقوط شاخص بورس و توقف معاملات مسکن همراه شد. قیمت مسکن از قیمت دلار جلو زد و از توان خریدار فراتر رفت.