گروهی از کارگران شهرداری لوشان که هفت ماه دستمزد نگرفته‌اند، چهارشنبه ۲۶ تیر مقابل دادگستری رودبار تجمع کردند و خواستار پرداخت هر چه سریع‌تر دستمزد خود شدند. شهرداری لوشان با مشکل نقدینگی روبروست و برای پرداخت بدهی‌های خود از جمله حقوق معوقه کارگران، یک کارخانه شن و ماسه و آسفالت را در ازای یک میلیارد و ۷۰۰ هزار تومان به بخش خصوصی واگذار کرده، اما هنوز دستمزد معوقه کارگران را نپرداخته است. حساب شهرداری لوشان با شکایت تعدادی از طلبکاران از جمله سازمان تامین اجتماعی با حکم قضایی مسدود شده است. بزرگترین طلبکار شهرداری لوشان سازمان تامین اجتماعی است که دو میلیارد تومان از شهرداری لوشان طلبکار است. کارگران شهرداری لوشان پیش از این نیز چند بار در اعتراض به تعویق مزدها دست به اعتراض زده بودند. طرح واگذاری دو کارخانه شن و ماسه و آسفالت شهرداری هم مورد اعتراض کارگران قرار داشت، زیرا با واگذاری کارخانه‌ها- که اکنون یکی از آن‌ها به فروش رسیده- حدود ۵۰ کارگر این دو کارخانه با خطر بیکاری مواجه می‌شوند.