دادنامه‌ای در حمایت از نسرین ستوده: به ما بپیوندید!

زندانی کردن نسرین ستوده به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای و وکالتش و همچنین استفاده از حقوق شهروندی، یک تخلف بین‌المللی و نادیده گرفتن ضوابط و مقررات جهانی است. از این رو دولت‌ها و پارلمان‌های خارجی وظیفه دارند به صورت جدی آزادی خانم ستوده را پیگیری کنند.