نگرانی در بریتانیا از وضعیت نازنین زاغری در زندان

دولت بریتانیا از ایران خواست تا به خانواده نازنین زاغری اجازه دهد با خانواده‌اش ملاقات کند. همسر او نگران است که زاغری را مجبور به اعترافات ناخواسته بکنند. او می‌گوید همسرش زیر فشار است.