در حدفاصل ساعات سه و ۱۵ دقیقه تا چهار و پنج دقیقه بامداد پنج‌شنبه ۲۷ تیر، چهار زلزله دو شهر اهواز و شادگان در استان خوزستان را لرزاندند. زلزله نخست‌ با قدرت ۴,۲ ریشتر در ساعت سه و ۱۵ دقیقه در عمق ۱۴ کیلومتری اهواز را لرزاند و زلزله دوم به قدرت ۳,۴ ریشتر در ساعت سه و ۲۳ دقیقه در عمق ۱۰ کیلومتری اهواز به ثبت رسید. زلزله سوم با قدرت ۲,۸ ریشتر در عمق ۴ کیلومتری شهرستان شادگان در ساعت چهار و سه دقیقه بامداد رخ داد و زلزله چهارم نیز بار دیگر در ساعت چهار و پنج دقیقه اهواز را لرزاند. عمق زلزله چهارم ۱۰ کیلومتر بود.