به گزارش خبرگزاری بحرین («بنا») وزارت خارجه بحرین با انتشار بیانیه‌ای از آمادگی برای همکاری با ایالات متحده آمریکا و جمهوری لهستان برای برگزاری کنفرانس امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و باب‌المندب خبر داد. قرار است بحرین پاییز سال ۲۰۱۹ میزبان کنفرانسی باشد که موضوع آن تهدیدهای ایران برای امنیت کشتیرانی در خلیج فارس است. تمامی ۶۵ کشوری که به کنفرانس ورشو در بهمن سال گذشته دعوت شده بودند به کنفرانس بحرین هم دعوت خواهند شد. وزارت خارجه بحرین در ادامه بیانیه خود گفته است: «هدف از اقدام بحرین [برای برگزاری کنفرانس دریانوردی]، کمک به برقراری امنیت و ثبات منطقه به دلیل خطراتی است که به دلیل اقدامات ایران، منطقه را تهدید می‌کند و خطری بزرگ برای دریانوردی و هوانوردی در منطقه است.» وزارت خارجه بحرین در این بیانیه تأکید کرده که این نشست «فرصتی برای رایزنی و تبادل دیدگاه کشورها درباره دستیابی به راهکارهایی جهت مقابله با خطر ایران و تضمین آزادی کشتیرانی در این منطقه راهبردی است.»