رایزنی‌ برخی اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم

اصلاح‌طلبان درباره شرکت در انتخابات مجلس اختلاف نظر دارند. محسن رهامی، از اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان می‌گوید نباید تندروی کرد و همه جناح‌ها متعلق به نظام هستند.