محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران در دیدار با شورای مرکزی حزب پیشرو اصلاحات گفت: «انتخابات نباید تحریم شود، قهر کردن با صندوق رای انحلال مردم است». خاتمی خواهان رواداری بیشتر از سوی حکومت و فراهم کردن زمینه حضور مردم در انتخابات شد و از گروه‌ها و جریان‌های اصلاح‌طلب خواست با مردم شفاف باشند و عملکرد و برنامه‌های آینده و حدود توانمندی‌های خود را به مردم ارائه دهند. خاتمی افزود: «از اسفند ۸۸ به بعد دائما گفتم و می‌گویم که باید به آینده نگاه کنیم و در تلاش برای حل موضوع باشیم و خود را در گذشته حبس نکنیم. اشتباه بزرگ این است که خودمان برانداز‌سازی کنیم». محمد خاتمی اسفند سال گذشته هشدار داده بود که مردم از اصلاح‌طلبان مأیوس شده‌‌اند اما به جای آن‌که به سمت اصول‌گرایان بغلتند، آرای آنان به سبد براندازان سرریز شده است.