هشدار بریتانیا به ایران: به دنبال راه حل نظامی نیستیم اما توقیف نفتکش‌ها عواقب خواهد داشت

وزیر امور خارجه بریتانیا در واکنش به توقیف نفتکش استینا ایمپرو بریتانیا توسط سپاه گفته است که لندن “فکر شده اما جدی” برخورد خواهد کرد. اکنون یک نفتکش بریتانیا در توقیف ایران است.