محمدعلی جعفریه، مدیر نشر ثالث به خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، گفت که تنها حدود شش تا هفت درصد کاغذ وارد شده با ارز دولتی به انتشاراتی‌ها رسیده است. به گفته او از مجموع ۳۰۰ هزار تن کاغذ وارد شده با ارز دولتی تنها ۳۰ هزار تن سهم ناشران بوده که آن هم به صورت کامل وارد کشور نشده است. جعفریه این اظهارات را در واکنش به سخنان احمد شریفان نائب رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا که گفته بود؛ «ناشران کاغذ دولتی را در بازار آزاد می‌فروشند»، بیان کرد.او از شریفیان خواست در باره «مابقی کاغذهای وارد شد» توضیح بدهد و بگوید: کاغذفروشان چگونه کاغذهای موجود در انبار را بندی ۵۰۰ هزار تومان می‌فروشند. به گفته جعفریه، کاغذفروشان کاغذهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ یا ۳۸۰۰ تومانی را در انبار نگه داشته‌اند. کمبود کاغذ در بازار ایران ناشران و رسانه‌های چاپی را با مشکل روبرو کرده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قول داده بود که با تامین ارز با نرخ مرجع مشکل ناشران را برطرف کند. این وعده‌ اما تا به حال تحقق نیافته است. پیش از این رسانه‌های ایران از دستگیری افرادی که برای واردات کاغذ ارز دریافت کردند اما کاغذی وارد نکردند، خبر داده بودند.