فرحناز شیری و حسین کریمی سبزوار رانندگان اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران صبح شنبه ۲۹ تیر برای هشتمین روز پیاپی مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند و خواهان بازگشت به کار شدند. شدند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، نیروی انتظامی و حراست وزارت کار امروز نیز در هماهنگی با ماموران پلیس برای بازداشت این دو راننده معترض اقدام کردند اما با دخالت مسئولانی از وزارت کار بازداشت صوررت نگرفت و معترضان را برای گفت‎وگو به داخل وزارتخانه هدایت کردند. رانندگان اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از هفته گذشته با خواست بازگشت به کار مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست به تحصن زدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی اقدامات فراقانونی و نفوذ مدیرعامل شرکت واحد را مانع بازگشت به کار رانندگان اخراجی گزارش کرده است.