براساس آمارهای منتشر شده از سوی اداره کل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، در سه‌ماهه اول سال ۹۸ بیش از ۱۰۴ هزار مرد و نزدیک به ۵۰ هزار زن به‌خاطر مصدومیت ناشی از نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند. آمار مذکور نشان می‌دهد تعداد «مراجعان نزاع» نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ (۱۴۷هزار و ۶۷۵ نفر) رشدی ۲,۴ درصدی داشته است. ارقام منتشر شده همچنین نشان می‌دهند استان تهران با ۲۵رقم هزار و ۷۴۹ بیشترین مراجعان نزاع را داشته که تقریبا دوبرابر استان خراسان رضوی‌ست که تعداد مراجعان آن به ۱۲ هزار و ۹۷۳ نفر می‌رسد. استان اصفهان با رقم نزدیک ۱۱هزار و ۳۶۲ نفر سومین استان کشور پرنزاع کشور است. کمترین موارد نیز در استان‌های ایلام (۷۴۹ نفر)، خراسان جنوبی (۹۹۸ نفر) و بوشهر (۱۱۴۸ نفر) اعلام شده است. همچنین در این مدت استان‌های تهران با ۲۵ هزار و ۷۴۹، خراسان رضوی با ۱۲ هزار و ۹۷۳، اصفهان با ۱۱ هزار و ۳۶۲ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با ۷۴۹، خراسان جنوبی با ۹۹۸ و بوشهر با یک هزار و ۱۴۸ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند. پزشکی قانونی پیشتر از رشد ۸ درصدی تعداد این نوع مراجعان از سال ۹۶ تا ۹۷ خبر داده بود.