محمد تقی مصباح یزدی که از او به عنوان رهبر معنوی جبهه پایداری یاد می‌شود در سخنانی که در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران ایراد کرد، ادعا کرد که در ایران حداقل ۱۰ میلیون «انقلابی» وجود دارد که باید آن‌ها را برای انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیج کرد. مصباح‌یزدی روش خمینی در صدر انقلاب را پیشنهاد داد: تحمل اختلاف سلیقه‌ها پیرامون یک هدف مشترک و بعد از رسیدن به آن هدف، حذف کسانی که سلیقه متفاوتی دارند. مصباح یزدی گفت: «امام در اوایل نهضت حتی همکاری چپی‌های منکر خدا را هم رد نکردند. زیرا برای عبور از یک مرحله، وجود آنها نیز بی‌فایده نبود. اما وقتی کار به جایی رسید که باید هدف اصلی شکوفا شود، امام صراحتاً اسلام را مطرح کردند. حتی در مورد مصدق که برای برخی، الگوی مبارزان ضدپهلوی بود، هم فرمودند: quot;او هم مسلم نبودquot;.»