وزارت اطلاعات: ۱۷ «جاسوس» سیا دستگیر شدند

مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات: این افراد در مراکز حساس به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بوده‌اند. برخی از آنها اعدام می‌شوند.