گروهی از ناظران کشاورزی که از استان‌های مختلف به تهران آمده بودند روز دوشنبه ۳۱ تیر مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند و خواستار استخدام در این وزراتخانه شدند. تجمع‌کنندگان گفته‌اند از سال ۸۲ بصورت قراردادی و در طرح موسوم به «قرارداد محصول» در جهاد کشاورزی کار می‌کنند. «گاهی دو ماه در سال، گاهی ۵ ماه و گاهی هم بیشتر اما هیچ چشم‌انداز روشنی در مقابل ما وجود ندارد.» ناظران کشاورزی افزوده‌اند: برغم سال‌ها سابقه کار این وزارتخانه برنامه‌ای برای استخدامشان ندارد. ناظران کشاورزی که در شرایط سخت و با حقوق ناچیزی کار می‌کنند تا کنون چندین بار با خواست تعیین وضعیت شغلی خود مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کرده‌اند.