کارکنان بیمارستان آریا واقع در شهر رشت صبح روز سه‌شنبه اول مرداد در اعتراض به تعویق مطالبات و کاهش ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان حقوق خود اعتصاب و در محوطه بیمارستان تجمع کردند. بیش از یک سال است که کارانه و سایر مزایای کارکنان قطع شده است. فراتر از این، در در ماه‌های اخیر حقوق پرسنل بدون دلیل کسر می‌شود. به گفته‌ی یکی از اعتصاب‌کنندگان: «در این ماه حقوق تمامی پرسنل بیمارستان بدون دلیل بین مبلغ ۵۰۰ الی ۷۰۰ هزار تومان کسر شده است و هیچ نظارتی بر این وضعیت وجود ندارد.» بیمارستان آرای شهر رشت ۲۵۰ نفر پرسنل دارد.