گروهی از کارکنان دانشگاه آزاد واحد پرند که در ماه‌های اخیر حقوق نگرفته‌اند روز دوشنبه ۳۱ تیر مقابل دفتر ریاست‌جمهوری در خیابان پاستور تجمع کردند. در پی این تجمع اعتراضی، رئیس دانشگاه وعده کرده است حقوق معوقه کارکنان را پرداخت کند. دانشگاه آزاد واحد پرند در شهر پرند در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی خمینی قرار دارد.