تجمع ۲۰۰ کارگر کنتورسازی قزوین در اعتراض به اخراج

کارگران ۲۵ ماه حقوق معوقه دارند و حق بیمه‌شان نیز پرداخت نشده است. آن‌ها که برخی بیش از ۲۵ سال سابقه کار دارند نگرانند که ممنوعیت ورود آنان مقدمه‌ای بر تعطیلی کارخانه باشد