انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران در حاشیه گشایش «گذر مهارت و نمایشگاه دستاوردهای مهارتی» در مورد زیست ‌شبانه گفت: زیست‌ شبانه اگر شبیه به این نمایشگاه باشد با آن مخالفتی نداریم و در برگزاری آن کمک خواهیم کرد، زیرا متولی‌ دارد؛ درواقع اگر دستگاهی اعلام کند نیازمند برپایی چنین اقدامی است کمک خواهیم کرد، اما اگر منظور از زیست شبانه قدم‌زدن باشد با آن مخالفیم». نمایشگاه «گذر مهارت و نمایشگاه دستاوردهای مهارتی» با ۵۲ غرفه سه‌شنبه شب یکم مرداد در بوستان لاله افتتاح شد. کلیات لایحه «الزام شهرداری به برنامه‌ریزی و بسترسازی و احیای زیست شبانه» با ۱۴ رأی موافق در صد و بیست ‌و دومین جلسه شورای شهر تهران در سال گذشته تصویب شد اما نیروی انتظامی با اجرای آن مخالفت کرد. ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی در این باره گفته بود: «ماه رمضان، ماه ویژه و مناجات شبانه مورد تأکید دین ماست، در روزهای غیر از آن برای چه موضوعی این طرح را ادامه دهیم؛ حیات شبانه را قبول نداریم، این فرهنگ حتی در اروپا هم نیست و زیر بار آن نخواهیم رفت». محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نیز در ارتباط با طرح زیست شبانه گفته بود: «مخالف حضور فرزندانم در زیست شبانه هستم. خودم نیز شب‌ها ساعت ۱۰ می‌خوابم و ۵ صبح بیدار می‌شوم، بنابراین تمایلی به این طرح ندارم». او دلیل دیگر مخالفت خود را «نگرانی برای فرزندان و زنان» دانست.