محمدرضا کاووسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اعلام کرد که حدود ۴۰ درصد از درختان پارک ملی گلستان خشک شده‌اند. پارک ملی گلستان در مرز بین استان گلستان و خراسان شمالی قرار دارد. کاووسی گفت برخی کارشناسان به اشتباه علت خشکی را آب و هوا می‌دانند در حالی که در بازدید هر ماهه از درختان پارک جنگلی گلستان، مشخص شد بسیاری از آن‌ها گرفتار آفات و امراض شده‌اند. او با بیان این‌که تا کنون برای درمان درختان اقداماتی صورت نگرفته است، افزود: «از سال ۱۳۹۰ بیماری درختان گزارش شده و در آن زمان حدود سه هکتار از آن‌ها گرفتار آفات بود. اما در حال حاضر کل پارک به سه بیماری قارچی آلوده است. زمانی که درخت به یک بیماری دچار می‌شود، در صورت عدم رسیدگی به بیماری سایر آفات و امراض نیز به آن سرایت می‌کند». عمده‌ترین و مهم‌ترین آن‌ها درختان بلوط هستند که به بیماری ذغالی مبتلا شده‌اند. گونه‌های توسکا و برگ‌های توسکا نیز در این جنگل دچار بیماری سفید بلد هستند. همچنین درختان ملچ و آزاد به بیماری مرگ نارون و ذغالی مبتلا هستند. بیماری مرگ نارون یا بیماری هلندی نارون از بیماری‌های مهم قارچی درختان نارون است. ملچ، درختی است از خانواده نارون که در میان‌بند و بالابند جنگل‌های شمال ایران وجود دارد.