سه ماه از اخراج دسته‌جمعی حدود ۱۰۰ کارگر شرکت لوله‌سازی ماهشهر (سدید) می‌گذرد و کارگران دست خالی و بدون درآمد به حال خود رها شده‌اند. نه کارفرما مطالبات معوقه کارگران را پرداخته و نه سازمان منطقه ویژه اقتصادی اقدامی برای پرداخت حقوق بیکاری به کارگران اقدامی انجام داده است. شرکت لوله‌سازی ماهشهر (سدید)، واقع در سایت یک منطقه ویژه پتروشیمی این شهرستان در ماه‌های اخیر طی دو نوبت دست به اخراج گروهی کارگران زده است. اوایل اردیبهشت شرکت طی یک اطلاعیه و بدون ذکر هیچ توضیحی حدود ۱۰۰ تن از کارگران را اخراج کرد. این شرکت زمستان سال گذشته ۱۰۸ تن از کارگران را اخراج کرده بود و با پادرمیانی فرماندار ماهشهر ناگزیر شد آنان را به کار بازگرداند. شرکت لوله‌سازی ماهشهر با مشکل روبروست و از چند ماه پیش قرار بود مشکلات این واحد با همکاری وزارت صنعت، بانک مرکزی و بانک تجارت حل شود. و در جلسه ستاد ملی تسهیل صنعت تصویب شده بود که این شرکت حق «تعدیل نیرو» ندارد. اما سرانجام اختلاف میان شرکت سدید با بانک تجارت به اخراج کارگران منتهی شد. در پی اعتراضات کارگران، فرماندار ماهشهر و نماینده این شهر در مجلس وعده حل مشکلات کارگران را داده بودند که در حد حرف باقی مانده است.