سه اعدام در بحرین: دو نفر را به اتهام «تروریسم» تیرباران کردند

فعالان بحرین اعدام‌ علی العرب و احمد الملالی را محکوم کردند و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از بابت این اعدام‌ها ابراز تاسف و نگرانی کردند.