انفجار یک مین در محدوده محافظت شده ارتش موجب قطع عضو یک مرد جوان در اهواز شد. طبق گزارش خبرگزاری کار (ایلنا) ستار میرزایی، مرد جوانی که شنبه ۵ مرداد برای جمع آوری ضایعات از سیم‌های خاردار محدوده محافظت شده ارتش روبروی کوی سیاحی هواز عبور کرده بود، به دلیل بی‌توجهی به علائم هشدار و ممنوعیت ورود به این محدوده پاکسازی‌نشده، با مین برخورد کرد و بر اثر انفجار مین از ناحیه مچ پا دچار قطعی عضو شد. او همچنین از ناحیه هر دو دست دچار جراحات سطحی شده است. براساس آمارها در طول هشت سال جنگ ایران و عراق بیش از ۲۰ میلیون مین توسط رژیم بعث عراق در خاک ایران کاشته شد که بخشی از آن‌ها هنوز در مناطق حفاظت شده و مین‌زارها به صورت خنثی‌نشده باقی مانده است. به گفته امیر احمدی، رئیس مرکز مین‌زدایی ایران حجم وسیعی از این میادین در پنج استان آلوده ایران (از جمله خوزستان) فاقد علائم هستند و یا به دلیل عوامل انسانی یا جوی از بین رفته‌اند.