خوانشی از داستان «سرخ و سیاه» نوشته پرتو نوری علا

ملیحه تیره‌گل – در بین داستان‌های کوتاه ادبیات تبعید، داستان‌هایی هست که جزء آن طغیانی است بر مناسبات مردسالارانه. یک نمونه: سرخ و سیاه.