بریتانیا تبادل نفتکش‌های توقیف‌شده را رد کرد

همزمان سپاه پاسداران فیلمی از توقیف نفتکش «استینا ایمپرو» را منتشر کرد با این مضمون: «در مأموریت من دخالت نکن»