در دو حادثه کار جداگانه در سنندج و اصفهان، دو کارگر جان باختند. یکشنبه ششم مرداد کمپرسور هوا در تعمیرگاهی در شهرک مولوی سنندج منفجر شد و کارگر مکانیک ۲۰ ساله در دم جان باخت. شبانگاه یکشنبه ششم مرداد نیز کارگر تراشکار ۴۷ ساله یک کارگاه سیمان در اضفهان در اثر اصابت دستگاه تراش به سرش به شدت مصدوم شد و چند ساعت بعد در بیمارستان درگذشت. حوادث ناشی از کار در ایران آمار بالایی دارند و فعالان کارگری بارها خواهان بهبود شرایط ایمنی محل کار شده اند.