شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران» و از اعضای هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی (بستا) روز دوشنبه هفتم مرداد در محل کار خود توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. احسانی‌راد پیش از بازنشستگی نماینده کارگران نورد پروفیل اهواز بوده است. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، احسانی‌راد بازنشسته است اما به دلیل سطح نازل مستمری بازنشستگی، به عنوان سرایدار در یک مجتمع ساختمانی کار می‌کند؛ جایی که ماموران روز دوشنبه با مراجعه به آن احسانی‌راد را دستگیر کردند. دستگیری احسانی‌راد در شرایطی صورت می‌گیرد که هم‌اکنون جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران در زندان به سر می‌برد و پرونده‌های قضایی پروین محمدی نایب رئیس این اتحادیه و ناهید خداجو، نسرین جوادی، فرهاد شیخی، هادی سلیمانی و مهدی فخری، از اعضای آن در جریان هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران دستگیری شاپور احسانی راد را محکوم کرده و از تشکل‌های کارگری خواسته است خواستار آزادی تمام کارگران بازداشتی شوند.