مسعود استاد، برادر میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی خبرهایی را که برخی رسانه‌ها درباره رضایت اولیای دم در برابر دریافت ۱۰ میلیارد تومان منتشر کرده بودند، تکذیب کرد. محمود حاج لوئی، وکیل اولیای دم نیز این خبر را تکذیب کرده و گفته است: «هیچ حکمی از شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ما ابلاغ نشده است و همچنان منتظر صدور حکم هستیم.» ۷ خرداد ۱۳۹۸ میترا استاد (۳۵ ساله) همسر دوم شهردار سابق تهران در منزل خود واقع در سعادت‌آباد تهران، به ضرب گلوله کشته شد. چند ساعت بعد نجفی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران، به قتل همسرش اعتراف کرد. ۱۳ خرداد دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده نجفی و ارسال آن به دادگاه خبر داد. به گفته علی القاصی مهر با توجه به تکمیل تحقیقات دایر بر الف- قتل عمد میترا استاد ب- حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز ج- ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) با تقاضای اولیای دم مقتول مبنی بر قصاص نجفی، پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد. ۳۱ تیر سال جاری سومین و آخرین جلسه دادگاه محمد علی نجفی برگزار شد. او با حکم اعدام مواجه است.