بحث در آلمان درباره حضور نظامی در تنگه هرمز

اتحادیه فدرال اقتصاد آلمان خواهان حضور نظامی این کشور در خلیج فارس و تنگه هرمز شد. کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان (بوندستاگ) از این درخواست حمایت کرد.