کارگران شرکت کویر واگن به شرایط کاری خود معترضند. آن‌ها طی نامه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند. مطالبات کارکنان عبارتند از بهره‌مندی از مزایای سایر کارکنان راه‌آهن، عملی ساختن طرح طبقه‌بندی مشاغل که اجرای آن در تمام شرکت‌ها با بیش از ۵۰ کارکن الزامی است، افزایش تعداد پرسنل متناسب با افزایش قطارها، و پرداخت به موقع حقوق. شرکت کویر واگن سال ۱۳۸۳ تاسیس شده و متخصص شناخت زیرساخت‌های نگهداری و تعمیرات شبکه راه‌آهن است.