طرح برداشت ده‌ها میلیاردی از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه

دولت با حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه برای جبران این کاهش پیشنهاد استفاده ۲۹ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را داده است.