دانشگاه آزاد اهر ۲۰ تن از کارکنان قراردادی خود را که هریک هشت تا ۱۲ سال سابقه کار دارند، از کار بیکار کرد. دانشگاه علت عدم تمدید قرارداد این کارکنان را نبود منابع مالی اعلام کرده است. کارکنان بیکارشده می‌گویند به علت بالارفتن سن یافتن شغلی دیگر برایشان دشوار است. یکی از کارکنان اخراجی دانشگاه‌ آزاد اهر گفته است: «سال‌هاست ما به این بهانه که جزو نیروهای قراردادی هستیم، در دانشگاه آزاد اهر فعالیت می‌کنیم و اگر از نظر کاری منصفانه نگاه کنید فشار کاری ما بیش از نیروهای رسمی است. ولی با لغو قرارداد در دانشگاه اهر نه تنها فرصت شغلی گیرمان نمی‌آید، بلکه احتمال حفظ زندگی خانوادگی‌مان نیز مبهم شده است؛ چراکه خانواده خرج دارد.» یکی دیگر از کارمندان بیکارشده گفته است پس از اخراج تلاش کرده برای تامین زندگی خود و خانواده‌اش به عنوان کارگر فصلی شغلی بیابد اما موفقیتی نداشته است زیرا ساخت و سازی وجود ندارد تا نیاز به کارگر فصلی باشد.