نشست مشترک گارد ساحلی ایران و امارات در تهران

نشست مشترک گارد ساحلی ایران و امارات در حالی برگزار شد که تنش در منطقه خلیج فارس افزایش یافته است. رسانه‌های ایران برگزاری این نشست را امری عادی و متداول توصیف کرده‌اند.