نشست مشترک آمریکا و بریتانیا در بحرین برای عملیات سنتینل

بحث درباره حفاظت از نفتکش‌ها در خلیج فارس ابعاد نظامی مشخصی می‌گیرد. نمایندگان نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در بحرین درباره احتمال عملیات نظامی برای حفاظت از نفتکش‌ها گفت‌وگو می‌کنند.